GB/T 15856.3米字槽半沉头自钻自攻螺钉--SUS410/210/304/316
不锈钢 本色
价格 面议
起订量
1.000千支
品牌 固德
库存状态 0.000千支
产品规格
 • ST3.9 x 13
 • ST3.9 x 14
 • ST3.9 x 15
 • ST3.9 x 16
 • ST3.9 x 18
 • ST3.9 x 19
 • ST3.9 x 20
 • ST3.9 x 22
 • ST3.9 x 25
 • ST3.9 x 30
 • ST3.9 x 32
 • ST3.9 x 35
 • ST3.9 x 38
 • ST3.9 x 40
 • ST3.9 x 45
 • ST3.9 x 50
 • ST3.5 x 13 (P1.3)
 • ST3.5 x 14 (P1.3)
 • ST3.5 x 15 (P1.3)
 • ST3.5 x 16 (P1.3)
 • ST3.5 x 18 (P1.3)
 • ST3.5 x 19 (P1.3)
 • ST3.5 x 20 (P1.3)
 • ST3.5 x 22 (P1.3)
 • ST3.5 x 25 (P1.3)
 • ST3.5 x 30 (P1.3)
 • ST3.5 x 32 (P1.3)
 • ST3.5 x 35 (P1.3)
 • ST3.5 x 38 (P1.3)
 • ST3.5 x 40 (P1.3)
 • ST3.5 x 45 (P1.3)
 • ST3.5 x 50 (P1.3)
 • ST4.2 x 13 (P1.4)
 • ST4.2 x 14 (P1.4)
 • ST4.2 x 15 (P1.4)
 • ST4.2 x 16 (P1.4)
 • ST4.2 x 18 (P1.4)
 • ST4.2 x 19 (P1.4)
 • ST4.2 x 20 (P1.4)
 • ST4.2 x 22 (P1.4)
 • ST4.2 x 25 (P1.4)
 • ST4.2 x 30 (P1.4)
 • ST4.2 x 32 (P1.4)
 • ST4.2 x 35 (P1.4)
 • ST4.2 x 38 (P1.4)
 • ST4.2 x 40 (P1.4)
 • ST4.2 x 45 (P1.4)
 • ST4.2 x 50 (P1.4)
 • ST4.8 x 13 (P1.6)
 • ST4.8 x 14 (P1.6)
 • ST4.8 x 15 (P1.6)
 • ST4.8 x 16 (P1.6)
 • ST4.8 x 18 (P1.6)
 • ST4.8 x 19 (P1.6)
 • ST4.8 x 20 (P1.6)
 • ST4.8 x 22 (P1.6)
 • ST4.8 x 25 (P1.6)
 • ST4.8 x 30 (P1.6)
 • ST4.8 x 32 (P1.6)
 • ST4.8 x 35 (P1.6)
 • ST4.8 x 38 (P1.6)
 • ST4.8 x 40 (P1.6)
 • ST4.8 x 45 (P1.6)
 • ST4.8 x 50 (P1.6)
 • ST5.5 x 16 (P1.8)
 • ST5.5 x 18 (P1.8)
 • ST5.5 x 19 (P1.8)
 • ST5.5 x 20 (P1.8)
 • ST5.5 x 22 (P1.8)
 • ST5.5 x 25 (P1.8)
 • ST5.5 x 30 (P1.8)
 • ST5.5 x 32 (P1.8)
 • ST5.5 x 35 (P1.8)
 • ST5.5 x 38 (P1.8)
 • ST5.5 x 40 (P1.8)
 • ST5.5 x 45 (P1.8)
 • ST5.5 x 50 (P1.8)
 • ST5.5 x 55 (P1.8)
 • ST5.5 x 60 (P1.8)
 • ST5.5 x 63 (P1.8)
 • ST5.5 x 65 (P1.8)
 • ST5.5 x 70 (P1.8)
 • ST5.5 x 75 (P1.8)
 • ST5.5 x 80 (P1.8)
 • ST5.5 x 85 (P1.8)
 • ST5.5 x 90 (P1.8)
 • ST5.5 x 95 (P1.8)
 • ST5.5 x 100 (P1.8)
 • ST5.5 x 125 (P1.8)
 • ST5.5 x 130 (P1.8)
 • ST5.5 x 135 (P1.8)
 • ST5.5 x 140 (P1.8)
 • ST5.5 x 145 (P1.8)
 • ST5.5 x 150 (P1.8)
 • ST5.5 x 155 (P1.8)
 • ST5.5 x 160 (P1.8)
 • ST5.5 x 165 (P1.8)
 • ST6.3 x 16 (P1.8)
 • ST6.3 x 18 (P1.8)
 • ST6.3 x 19 (P1.8)
 • ST6.3 x 20 (P1.8)
 • ST6.3 x 22 (P1.8)
 • ST6.3 x 25 (P1.8)
 • ST6.3 x 30 (P1.8)
 • ST6.3 x 32 (P1.8)
 • ST6.3 x 35 (P1.8)
 • ST6.3 x 38 (P1.8)
 • ST6.3 x 40 (P1.8)
 • ST6.3 x 45 (P1.8)
 • ST6.3 x 50 (P1.8)
 • ST6.3 x 55 (P1.8)
 • ST6.3 x 60 (P1.8)
 • ST6.3 x 63 (P1.8)
 • ST6.3 x 65 (P1.8)
 • ST6.3 x 70 (P1.8)
 • ST6.3 x 75 (P1.8)
 • ST6.3 x 80 (P1.8)
 • ST6.3 x 85 (P1.8)
 • ST6.3 x 90 (P1.8)
 • ST6.3 x 95 (P1.8)
 • ST6.3 x 100 (P1.8)
 • ST6.3 x 125 (P1.8)
 • ST6.3 x 130 (P1.8)
 • ST6.3 x 135 (P1.8)
 • ST6.3 x 140 (P1.8)
 • ST6.3 x 145 (P1.8)
 • ST6.3 x 150 (P1.8)
 • ST6.3 x 155 (P1.8)
 • ST6.3 x 160 (P1.8)
 • ST6.3 x 165 (P1.8)
产品详情 规格图 3D 图

1.固德不锈钢钻尾螺丝特点和用途 产品特点:1.钻孔;攻牙;锁紧一次性完成;结合力强. 2.节省施工时间;提高工作效率. 3.专业制造;品质保证. 适用领域:1.不锈钢板;金属钢板;镀锌钢板;工程安装. 2.金属帷幕墙;金属轻隔间;塑钢门窗;等室内外安装. 3.一般角钢;槽钢;铁板与其他金属材料结合安装(钢结构安装). 4.汽车车厢;货柜箱;造船业;冷冻设备;环境工程等组装工程. 不锈钢钻尾螺丝材料主要有:SUS410;SUS201;SUS304;SUS316。 名称(头型)主要有:六角头钻尾;盘头钻尾;沉头钻尾;圆头华司钻尾;特殊订制钻尾。 规格主要有:3.5(6#); 3.9(7#); 4.2(8#); 4.8(10#); 5.5(12#); 6.3(14#). 长度主要有:(3.5;3.9;4.2;4.8)的13—50; (5.5)的在16—165;(6.3)的在16—165。

仅采购商登陆查看联系方式
立即在线沟通
快速获取更多消息
即时沟通
预约视频会议
面对面沟通更真实
预约洽谈

广州众成企业管理咨询合伙企业 © 2020

即时沟通
预约洽谈
交换名片
徐经理
Mobile:
15888065076
Email:
gude1688@163.com
Address:
江苏省盐城市大丰区常青路188号

Top